Etxaldeko Emakumeak

Un grupo abierto de mujeres baserritarras, mujeres rurales y mujeres militantes por la soberanía alimentaria

Soberanía alimentaria y feminismo, de la mano. Nuestra propuesta.

Soberanía alimentaria y feminismo, de la mano. Nuestra propuesta.

Etxaldeko Emakumeak es un colectivo de mujeres baserritarras y a favor de la soberanía alimentaria. En este documento presentan sus reflexiones y propuestas políticas para vincular el feminismo y la soberanía alimentaria, en lo que llaman el Agroecofeminismo.

SOBERANIA ALIMENTARIA  Y FEMINISMO, DE LA MANO

 

Elikadura burujabetza eta feminismoa, eskutik. Gure proposamena

Etxaldeko Emakumeak emakume baserritarren eta elikadura burujabetzaren aldeko emakumeen kolektibo bat da. Dokumentu honetan, beraien hausnarketa eta proposamen politikoak aurkezten dituzte, agroekofeminismoan oinarrituta.

ELIKADURA BURUJABETZA ETA FEMINISMOA, ESKUTIK